חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי נחקק בשנת 1994 ונכנס לתוקף בחודש ינואר של שנת 1995. מדובר בחוק אשר במסגרתו, כל תושב במדינת ישראל, זכאי לקבל שירותי בריאות שונים אשר ניתנים על ידי אחת מקופות החולים הפועלות בישראל.

 

בטרם חוקק חוק זה, קופות החולים השונות העניקו שירותים שונים אשר נבדלו בסוגם והיקפם בין קופה לקופה – כאשר קופת חולים שהיה לה יותר כסף יכלה להעניק קשת של שירותים רפואיים, באופן רחב יותר מאשר קופת חולים עם פחות משאבים כספיים. בעקבות החוק, שונו פני הדברים, וכל קופות החולים חויבו להעניק סל בריאות אחיד לכל מבוטחיהן.

 

חשוב לציין שסל הבריאות אשר נקבע בחוק הוא סל מינימאלי בהיקפו, ולקופות החולים ניתנת האפשרות לספק שירותים רפואיים שונים שהם מעבר למה שמצוין באותו הסל. בכדי ליהנות מכל הזכויות המהוות חלק מחוק זה, ישנה גם חובה על תושבי המדינה להיות חברים באחת מקופות החולים ולשלם ביטוח בריאות.

 

מה כולל חוק ביטוח בריאות ממלכתי?

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל אחד מתושבי ישראל זכאי לקבלת שירותי בריאות וזאת על פי חוק. המדינה היא זאת שאחראית למימון של שירותים רפואיים שונים – כאשר כל אחד מהשירותים הללו מוגדר באופן פרטני בסעיפי החוק השונים. בין השירותים הללו: אבחון רפואי, רפואה מונעת, שיקום רפואי, אשפוז כללי, טיפול רפואי ונפשי לצורך גמילה מאלכוהול ומסמים, והרשימה עוד ארוכה. במסגרת שירותים אלו נכלל גם סל התרופות – סל אשר כולל רשימה ארוכה של תרופות מסוגים שונים אשר נמכרות במחירים נמוכים בזכות מימון של קופות החולים.

העקרונות אשר עומדים מאחורי חוק זה

המטרה העיקרית בגינה נחקק חוק בריאות ממלכתי הייתה לאפשר לכל תושבי ישראל ליהנות מהזכות לקבלת שירותי בריאות שונים. החוק מבוסס על עקרונות שונים כגון: צדק, עזרה הדדית ושוויון.

 

האם ביטוח בריאות ממלכתי מספיק?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי אומנם כולל בתוכו סל גדול יחסית של שירותי בריאות שונים. אך יחד עם זאת, ישנו מגוון רחב של טיפולים רפואיים להם אנשים עלולים להזדקק במהלך חייהם והם לא נכללים בסל הבריאות המצוין בחוק זה. אנשים רבים בוחרים לעשות בנוסף, ביטוח בריאות פרטי, ולאפשר לעצמם להיות רגועים, כדי שגם במקרים בהם הם יזדקקו חלילה לניתוחים בחו"ל או לשירותים אחרים אשר לא נכללים באותו הסל, הם יוכלו ליהנות ממימון השירות וזאת בזכות הביטוח הפרטי.

מאמרים קשורים

Comments are closed.

    צור קשר

    דילוג לתוכן